1177 મન પર કાબૂ કેવી રીતે ?

મન પર કાબૂ કેવી રીતે ?
શ્રીમદ્ ભાગવદ્ ગીતા માં
શ્રી કૃષ્ણે અર્જુન ને કહ્યું છે,
મન ચંચળ છે કાબૂ કરવું
મુશ્કેલ છે છતાં અભ્યાસ
અને વૈરાગ્યથી મન પર
સંયમ પ્રાપ્ત કરી શકાય.
અભ્યાસ એટલે શુ ?
કેવી રીતે કરવો જોઇએ.
મનની દરેક વાત યા કર્મ
યા ફરમાઈશ કો બુધ્ધિથી
વિચારી પ્રસંશનીય હોય
તો મનની વાત માનવી
નહીં તો મનને ના કહેવું.
આ અભ્યાસ હંમેશા કરવો..
વૈરાગ્ય એટલે અનૈતિક
એસો આરામ, બીન જરૂરી
વસ્તુનો ત્યાગ યા વ્રત યા
નિયમ યા અનુશાસનનું
પાલન કરવાથી મન પર
સંયમ મેળવી શકાય.
મનની ગુલામી છોડી મન
પર સંયમ મેળવી શકાય.
મન પર જીત તો સફળ જીવન.
વિનોદ આનંદ 16/05/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

1116 મારી પસંદ ને ના પસંદ

મારી પસંદ મારી પ્રસન્નતા ને
મારી ના પસંદ મારી સુખ શાંતિ.
ખાવામાં શાકાહારી બધુ પસંદ
ન કાંઈ નગમતુ અને ના પસંદ.
પ્રમાણસર-ષૌષ્ટિક ખોરાક પસંદ
ખોરાક ઔષધ સમજી ને ખાઉ.
બહારનું ખાવાનુ ના પસંદ.
મારી પસંદ……સુખ શાંતિ.
પીવામાં ચાય પાણી, દૂધ ને
સર્વે ફળો નો રસ બહુ પસંદ
ન કોઈ ન ગમતો ને ના પસંદ.
કોલ્ડીંગસ અને દારૂ ના પસંદ.
મારી પસંદ……સુખ શાંતિ.
વાણી વ્યવહાર ને વર્તન
સીધા સાદા પસંદ મને.
કોઇ અટપટા વાણી,વર્તન
અને વ્યવહાર ના પસંદ મને.
મારી પસંદ……સુખ શાંતિ.
સારા કર્મ કરવા પસંદ ને
દુષકૃત્ય કરવા ના પસંદ.
કોઇના આશૂં લુછવાનું પસંદ
પણ કોઇ ના આંખમાં આંશૂ
લાવવાનું ના પસંદ મને.
મારી પસંદ……સુખ શાંતિ.
જિંદગી તમારી છે પસંદગી
તમારી છે. જેવી પસંદ કે ના
પસંદ એવી જિંદગી તમારી.
જિંદગીમાં ખુશ-શાંતિ ની
ચાવી છે સારી પસંદ ને
ખરાબ ના પસંદ કરવાની
આવડત ને સમજ. વિનોદ આનંદ 16/03/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1077 મન એક કલ્પવૃક્ષ

કલ્પવૃક્ષની નીચે બેસી
જે ઇચ્છા કરો એ મળે.
મન એટલે કલ્પવૃક્ષ.
જે ઈચ્છા કરો તે મળે.
લક્ષ્યરૂપી ઇચ્છાનું
બીજ મનમાં રોપો,
સંકલ્પ ને પરિશ્રમથી
પાળો પોષો તો બને
કલ્પવૃક્ષ ને સફળતા
રૂપી ફળ મળશે.
મન, બુધ્ધિ, લાગણી ને
મહેનતને યોગ્ય રીતે
એક લક્ષ્યની દિશામાં
આયોજીત કરવાથી
મન એક કલ્પવૃક્ષ છે
મનમાં ઇચ્છાનું બીજ
રોપાતા જાવ, મનનું
આયોજન કરતા જાવ
ને કલ્પૃક્ષની જેમ ફળ
મેળવતા જાવ ને સફળતા
મેળવતા જાવ જીવનમાં.
મનનું બીજુ નામ કલ્પૃક્ષ.
વિનોદ આનંદ 12/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1045 બોલતા પહેલાં

બોલતા પહેલાં
બોલતા શીખવું.
બોલતા પહેલા
વિચારતા શીખવું
કે શુ બોલવું,
કેવું બોલવું,
કેટલું બોલવું
કેવી રીતે બોલવું,
બોલવુ કે મૌન રહેવું
બોલતાં પહેલા વિચારવું
કે પરિણામ શું આવશે,
બોલવુ યોગ્ય છે કે અયોગ્ય ?
યોગ્ય હોય તો મીઠુ, ધીરે,ધીમે
મધુર વીણામાં સુંદર શબ્દોમાં
બોલવું એ વાણી નો વિવેક છે.
અયોગ્ય હોય તો મૌન રહેવું.
પ્રિય બોલો, હિતકારી બોલો,
મિત બોલો, સત્ય બોલો, મધુર
બોલો એ જીવનની સફળતા છે.
વિનોદ આનંદ. 21/01/2018 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

1035 સહી જીવન શૈલી

જીવન જીવીએ છીએ પણ

જીવનનું રહસ્ય નથી ખબર,

ઉદ્દેશ નથી ખબર,

ધ્ધયે નથી ખબર,

કિંમત નથી ખબર,

જીવવાની રીત નથી ખબર.

તો જીવન કેવીરીતે જીવાય 

તે ખબર પડે કેવી રીતે ?

સફળ, સમૃધ્ધ ને યાદગાર

જીવન કેવી રીતે જીવાય ?

સહી જ્ઞાન વગર સહી

જીવન ન જીવી શકાય.

જીવનનું રહસ્ય છે કર્મ.

સાચું-સારું કર્મથી સારું 

નસીબ બને, સફળતા મળે 

જીવનમાં સુખ શાંતિ મળે.

જીવનનો ઉદ્દેશ છે શ્રેષ્ઠ 

અને મહાન બનવાનો .

પ્રાણીઓમાં માનવી શ્રેષ્ઠ છે

માનવી શક્તિમાન છે.

શક્તિનો સદોપયોગ કરે.

માનવ જીવન દુર્લભ છે 

કેટલા જન્મોના પુણ્યોથી

ને ઈશ્ર્વર કૃપાથી મળે છે,

તેથી જીવન કિંમતી છે.

તેની કિંમત ચૂકવવાની છે

જીવનને કિંમતી બનાવાની છે.

જીવનનો ઉદ્દેશ, ધ્ધેય અને 

જીવન કિંમતી બને એવી

જીવનશૈલી બનાવીને 

સહી જીવન જવવાનુ છે.

વિનોદ આનંદ.                        14/01/2018 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

954  ઉત્સાહ જગાઓ

ઉત્સાહ  વગર સફળતા નથી. 

ઉત્સાહથી કામ થાય બરાબર. 

ઉત્સાહથી કોઈ મોટું બળ નથી. 

નિર્માણમાં ઉત્સાહ છે મુખ્ય. 

ઉન્નતિમાં પણ ઉત્સાહ છે મુખ્ય.

કોઈ કાર્ય પૂર્ણ થાય ઉત્સાહથી. 

કોઈ લક્ષ્ય પૂર્ણ થાય ઉત્સાહથી. 

ઉત્સાહ વગરનું કામ બગાડે કે, 

ન થાય કે ન થાય સમયસર. 

ઉત્સાહનો કટ્ટર દુશ્મન નિરાશા, 

ઉત્સાહની પ્રિય સહેલી આશા, 

ઉલ્લાસ ને રુચી ને ઈચ્છા.  

કામમાં રુચી ને ઈચ્છા જગાઓ, 

સફળતાની આશા જગાઓ, 

ઉત્સાહથી ને ઉલ્લાસથી, 

કામની શરૂઆત કરો, 

કામ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી

ઉત્સહીત થઈ કામ કરતા રહો., 

સફળતા તમારી થઈ જશે. 

શર્ત એ છે નિષ્ફળતા અને

નિરાશાને પાસે ન આવવા દો.  

ઉત્સાહ વગર જીવન નિરશ

અને અધોગતિનો માર્ગ. 

ઉત્સાહ જીવનનો આનંદ

ને પ્રગતિનો માર્ગ. 

જીવનમાં ઉત્સાહને જગાઓ

સફળતા અને આનંદ મેળવો. 

વિનોદઆનંદ                         28/10/2017      ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

 

928 પરિણામ

પરીક્ષાનું પરિણામ. 

પરિણામ નિષ્ફળતા

હોય કે સફળતા.

સકારાત્મતા વલણથી

સ્વીકાર કરવાનું છે

પરિણામ, ને રાખવાનું 

સફળતાનું લક્ષ્ય કાયમ. 

સફળતામાં ન અભિમાન. 

નિષ્ફળતામાં  ન નિરાશા. 

સમ્યક વિચાર,સમતુલન

ફરી પ્રયાસ સફળતાનો. 

સાચો ને યોગ્ય ઉપાય. 

પરિણામ આપણી ક્ષમતા, 

આવડત, બુધ્ધમત્તાનું માપ. 

પરિણામ માર્ગદર્શક ને 

પ્રેરણા પ્રતિક સફળતાનું. 

પરીક્ષાથી ન ડરો,પરિણામથી

ન ગભરાઓ બસ પરિશ્રમ ને

સમતુલન સફળતાની ચાવી. 

સૂત્ર-પરિશ્રમ એજ સફળતા. 

વિનોદ આનંદ                        24/09/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ