1077 મન એક કલ્પવૃક્ષ

કલ્પવૃક્ષની નીચે બેસી
જે ઇચ્છા કરો એ મળે.
મન એટલે કલ્પવૃક્ષ.
જે ઈચ્છા કરો તે મળે.
લક્ષ્યરૂપી ઇચ્છાનું
બીજ મનમાં રોપો,
સંકલ્પ ને પરિશ્રમથી
પાળો પોષો તો બને
કલ્પવૃક્ષ ને સફળતા
રૂપી ફળ મળશે.
મન, બુધ્ધિ, લાગણી ને
મહેનતને યોગ્ય રીતે
એક લક્ષ્યની દિશામાં
આયોજીત કરવાથી
મન એક કલ્પવૃક્ષ છે
મનમાં ઇચ્છાનું બીજ
રોપાતા જાવ, મનનું
આયોજન કરતા જાવ
ને કલ્પૃક્ષની જેમ ફળ
મેળવતા જાવ ને સફળતા
મેળવતા જાવ જીવનમાં.
મનનું બીજુ નામ કલ્પૃક્ષ.
વિનોદ આનંદ 12/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

1045 બોલતા પહેલાં

બોલતા પહેલાં
બોલતા શીખવું.
બોલતા પહેલા
વિચારતા શીખવું
કે શુ બોલવું,
કેવું બોલવું,
કેટલું બોલવું
કેવી રીતે બોલવું,
બોલવુ કે મૌન રહેવું
બોલતાં પહેલા વિચારવું
કે પરિણામ શું આવશે,
બોલવુ યોગ્ય છે કે અયોગ્ય ?
યોગ્ય હોય તો મીઠુ, ધીરે,ધીમે
મધુર વીણામાં સુંદર શબ્દોમાં
બોલવું એ વાણી નો વિવેક છે.
અયોગ્ય હોય તો મૌન રહેવું.
પ્રિય બોલો, હિતકારી બોલો,
મિત બોલો, સત્ય બોલો, મધુર
બોલો એ જીવનની સફળતા છે.
વિનોદ આનંદ. 21/01/2018 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

1035 સહી જીવન શૈલી

જીવન જીવીએ છીએ પણ

જીવનનું રહસ્ય નથી ખબર,

ઉદ્દેશ નથી ખબર,

ધ્ધયે નથી ખબર,

કિંમત નથી ખબર,

જીવવાની રીત નથી ખબર.

તો જીવન કેવીરીતે જીવાય 

તે ખબર પડે કેવી રીતે ?

સફળ, સમૃધ્ધ ને યાદગાર

જીવન કેવી રીતે જીવાય ?

સહી જ્ઞાન વગર સહી

જીવન ન જીવી શકાય.

જીવનનું રહસ્ય છે કર્મ.

સાચું-સારું કર્મથી સારું 

નસીબ બને, સફળતા મળે 

જીવનમાં સુખ શાંતિ મળે.

જીવનનો ઉદ્દેશ છે શ્રેષ્ઠ 

અને મહાન બનવાનો .

પ્રાણીઓમાં માનવી શ્રેષ્ઠ છે

માનવી શક્તિમાન છે.

શક્તિનો સદોપયોગ કરે.

માનવ જીવન દુર્લભ છે 

કેટલા જન્મોના પુણ્યોથી

ને ઈશ્ર્વર કૃપાથી મળે છે,

તેથી જીવન કિંમતી છે.

તેની કિંમત ચૂકવવાની છે

જીવનને કિંમતી બનાવાની છે.

જીવનનો ઉદ્દેશ, ધ્ધેય અને 

જીવન કિંમતી બને એવી

જીવનશૈલી બનાવીને 

સહી જીવન જવવાનુ છે.

વિનોદ આનંદ.                        14/01/2018 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

954  ઉત્સાહ જગાઓ

ઉત્સાહ  વગર સફળતા નથી. 

ઉત્સાહથી કામ થાય બરાબર. 

ઉત્સાહથી કોઈ મોટું બળ નથી. 

નિર્માણમાં ઉત્સાહ છે મુખ્ય. 

ઉન્નતિમાં પણ ઉત્સાહ છે મુખ્ય.

કોઈ કાર્ય પૂર્ણ થાય ઉત્સાહથી. 

કોઈ લક્ષ્ય પૂર્ણ થાય ઉત્સાહથી. 

ઉત્સાહ વગરનું કામ બગાડે કે, 

ન થાય કે ન થાય સમયસર. 

ઉત્સાહનો કટ્ટર દુશ્મન નિરાશા, 

ઉત્સાહની પ્રિય સહેલી આશા, 

ઉલ્લાસ ને રુચી ને ઈચ્છા.  

કામમાં રુચી ને ઈચ્છા જગાઓ, 

સફળતાની આશા જગાઓ, 

ઉત્સાહથી ને ઉલ્લાસથી, 

કામની શરૂઆત કરો, 

કામ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી

ઉત્સહીત થઈ કામ કરતા રહો., 

સફળતા તમારી થઈ જશે. 

શર્ત એ છે નિષ્ફળતા અને

નિરાશાને પાસે ન આવવા દો.  

ઉત્સાહ વગર જીવન નિરશ

અને અધોગતિનો માર્ગ. 

ઉત્સાહ જીવનનો આનંદ

ને પ્રગતિનો માર્ગ. 

જીવનમાં ઉત્સાહને જગાઓ

સફળતા અને આનંદ મેળવો. 

વિનોદઆનંદ                         28/10/2017      ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

 

928 પરિણામ

પરીક્ષાનું પરિણામ. 

પરિણામ નિષ્ફળતા

હોય કે સફળતા.

સકારાત્મતા વલણથી

સ્વીકાર કરવાનું છે

પરિણામ, ને રાખવાનું 

સફળતાનું લક્ષ્ય કાયમ. 

સફળતામાં ન અભિમાન. 

નિષ્ફળતામાં  ન નિરાશા. 

સમ્યક વિચાર,સમતુલન

ફરી પ્રયાસ સફળતાનો. 

સાચો ને યોગ્ય ઉપાય. 

પરિણામ આપણી ક્ષમતા, 

આવડત, બુધ્ધમત્તાનું માપ. 

પરિણામ માર્ગદર્શક ને 

પ્રેરણા પ્રતિક સફળતાનું. 

પરીક્ષાથી ન ડરો,પરિણામથી

ન ગભરાઓ બસ પરિશ્રમ ને

સમતુલન સફળતાની ચાવી. 

સૂત્ર-પરિશ્રમ એજ સફળતા. 

વિનોદ આનંદ                        24/09/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

859 હસે એનું… રડે એનું… 

હસે એનું ઘર બને સ્વર્ગ 

રડે એનું  ઘર બને નર્ક 

હસે એજ રહે પ્રસન્ન 

રડે  એજ રહે ઉદાસ  

હસે એજ રહે  સુખી   

રડે  એજ રહે દુ:ખી 

હસે એજ રહે નિરોગી   

રડે  એજ રહે બિમાર 

હસે એ ગમે સદા

રડે  એ ન ગમે કદી

હસે એજ હસાવે   

રડે  એજ રડાવે 

હસે એજ અમીર

રડે એજ ગરીબ

હસે એનું વસે ઘર 

રડે એનું  ઉજડે ઘર 

હસે એનું મન રહે પ્રસન્ન 

દિલ રહે ખુશ ને ગમે બધાને

રડે એનું મન ગમગીન રહે

દિલ રહે નારાજ હમેંશા, 

ન ગમે કોઈને. 

હસી અમૃત ને રુદન ઝેર. 

હસવું ને હસાવવું જીવનનુ

લક્ષ્ય હોય તો જીવનમાં,

સફળતા, સુખ શાંતિનું 

લક્ષ્ય થશે પૂર્ણ ને

જીવન બનશે સમૃધ્ધ. 

વિનોદ આનંદ                          28/07/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

833 … એ જ પુત્રવધુ

પુત્રથી વધુ વ્હાલી લાગે, 

પુત્ર ને સુપુત્ર બનાવે, 

પરિવારની સેવા ને

મર્યાદા જાળવે એ જ પુત્રવધુ. 

પરિવાર ને પોતાનો માને, 

જેના વગર પરિવાર લાગે સુનો, 

પરિવારની અન્નપૂર્ણા બને ને

પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરે એ જ પુત્રવધુ. 

પરિવારની આધારશીલા બને, 

ઘરની શોભા ને શાન બને, 

પરિવારમાં ધર્મપત્નિ બને ને

સુખશાંતિ રાખે એ જ પુત્રવધુ. 

પરિવારને પ્રેમથી જોડે, 

સંબંધોની પુષ્ટિ કરે, 

નારી નારાયણની બને, 

પરિવારને સ્વર્ગ બનાવે, 

એ જ એક આદર્શ પુત્રવધુ. 

આજ લક્ષ્ય ને ઉદ્દેશ દરેક

પુત્રવધુનો હોવો જોઇએ. 

એમાં જ એની સફળતા ને

સાર્થકતા, ગૌરવ ને ગરીમા છે. 

વરના માનવ જીવન વ્યર્થ છે

વિનોદ આનંદ                           05/07/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ