666 સ્વસુધાર

​સ્વસુધાર વીના સિધ્ધિ નહી

આવશ્યક જીવનમાં સ્વસુધાર

સ્વસુધાર નું લક્ષ્ય રાખો. 

જીવનનો પાયો. સ્વસુધાર. 

જીવનમાં પલ પલ સ્વસુધાર 

સફળતાનો રાજમાર્ગ. 

કેળવણી સદ્ ગુણો ની 

દુર્ગુણોને છોડવા 

કેળવણી સારી આદતની 

ખરાબ આદતો ને છોડવી

પ્રગટ કરવી સારી ભાવના 

ખરાબ ભાવના કરવી ભસ્મ . 

રહેવું સત્કર્મમાં પ્રવૃત 

કરવું સદ્ આચરણ ને

સ્વભાવ સુધાર એજ સ્વસુધાર. 

સ્વસુધાર પહેલા સ્વપરિચય

સ્વપરિચય એજ સ્વવ્યક્તિત્વ

ખરાબી, ખામી ની જાણકારી

જેણે દૂર કરીને સજ્જન બનવું 

સ્વપરિચય ને સ્વસુધાર એજ

સાધના વ્યક્તિત્વ વિકાસ, 

સુખ, શાંતિ ને સફળતાની. 

સ્વસુધાર સ્વર્ગની સીડી. 

વિનોદ આનંદ                        12/02/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

660 ખામી ને ખુબીઓ

​જીવન ખામીઓ અને

ખુબીઓ થી ભરપુર.  

વધારે ખામીઓ 

વધારે મુશ્કેલીઓ, 

વધારે દુ:ખ ને અશાંતિ. 

વધારે ખુબીઓ 

વધારે આસાની, 

વધારે સુખ ને શાંતિ. 

ઓછી ખામીઓ 

ને વધારે ખુબીઓ 

સફળ,સાર્થક જીવન. 

ઓછી ખુબીઓ 

ને વધારે ખામીઓ 

અસફળ,બરબાદ જીવન. 

ખામીઓ વિકાસ રોકે

વિનાશ નો રસ્તો

ખુબીઓ વિનાસ રોકે. 

વિકાસ નો રસ્તો

ખોળી ખોળી ખામીઓ

દૂર કરવી અને

શોધી શોધી ખુબીઓ

વધારવી જીવનનો ઉદ્દેશ. 

ખામી રહીત, ખુબીઓ થી

ભરપૂર એ આદર્શ જીવન. 

વિનોદ આનંદ                         05/02/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

 

650 જીઓ ને જીવવા દો

​જીવન બધાનું કિંમતી, 

બધાને જીજીવીસા છે

બધાને સુખ શાંતિથી જીવું છે. 

તેમાં તમે વિલન ન બનો

જીઓ ને જીવવા દો. એજ

જીવવાની છે સાચી રીત. 

નસીબથી બધાને મળે છે

કોઈ ને વધારે, કોઈ ને ઓછુ. 

કોઇ ને વધારે મળે તો તમે

ઈર્ષા ન કરો, દ્વેષ ન કરો. 

તેમની ખુસીમાં,ખુસ રહો. 

જીઓ ને જીવવા દો.ને એજ

જીવવાની છે સાચી રીત. 

પુરુષાર્થ સફળતાની જનની

પુરુષાર્થીની સફળતાથી 

હ્રદય ને મનને ન બાળો

તેની સફળતાથી પ્રેરણા લો. 

જીઓ ને જીવવા દો.ને એજ

જીવવાની છે સાચી રીત. 

મળ્યુ તેનો ઇશ્વરનો આભાર

નિષ્ઠાથી,કુશળતાથી કર્મ કરો. 

બધા માટે શુભ-મંગળ કામના 

માટે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરો . 

જીઓ ને જીવવા દો.ને એજ

જીવવાની છે સાચી રીત. 

વિનોદ આનંદ                       26/01/2016 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

જીવન સૂત્ર

​ ” નીતિ, રીતિ ને પ્રિતી ” 

જીવન સૂત્ર અમલી કરો તો

જીવન સરળ, સુંદર,સફળ થાય. 

નિતીથી કમાઓ,રીતિથી જીઓ

બધા જોડે પ્રિતીથી રહો .

ન કોઈની દુશ્મની,ન કોઇ પરેશાની 

ને મુશ્કેલી જીવનમાં આવે. 

નિતીથી કમાઓ એટલે, 

ઈમાનદારી,નિષ્ઠાથી પરિશ્રમથી

કામ કરી નૈતિકતા થી કામાવવું. 

રીતિથી જીઓ એટલે, 

જીવવાનો ઢંગ ને જીવન શૈલી

લક્ષ્ય, આયોજન અનુસાર. 

પ્રિતીથી રહો એટલે, 

પ્રેમ, દયા, કરુણાથી ને સેવા

સમર્પણ થી હળીમળી ને રહેવું

નિયમ વિના નિર્માણ નહી. 

સિધ્ધાંત વિના સિધ્ધિ નહી. 

મંત્ર વિના મુક્તિ નહી. 

” નીતિ, રીતિ ને પ્રિતી ” 

સૂત્ર વિના જીવન નહી. 

વિનોદ આનંદ                        16/11/2016 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

સંયમ 

​સંયમ મન પર અને

સંયમ ઈન્દ્રિઓ પર હોય તો

જીવન સંયમી ને શ્રેષ્ઠ જીવન

મન પર જીત,ઉત્તમ સફળતા. 

મનની મનમાની પર રોક

મન, બુધ્ધિ, જ્ઞાન ને આત્માનો 

તાલમેલ, સુમેળ, ગઢબંધન

ને સહયોગ એજ મન પર સંયમ. 

મનનો ઈન્દ્રિઓનો ખરાબ 

બાબતોનો વિરોધ કરવો એજ 

મનનો ઈન્દ્રિઓ પર સંયમ. 

મનની ચંચળતા કમ કરવી

મનનો નિર્ણય બુધ્ધિ ને જ્ઞાનની

સલાહ પર આધારિત હોય તો 

નિર્ણય સંયમી ને સહી હોય,

નહીતો ગલત નિર્ણય ને પરિણામ. 

સંયમી મન સહી નિર્ણય 

સહી નિર્ણય તો સહી પરિણામ

સહીપરિણામ તો સહી સફળતા. 

અસંયમી  મન તો ગલત નિર્ણય

ગલત નિર્ણય તો ગલત પરિણામ

ગલત પરિણામ તો નિષ્ફળતા. 

 વિનોદ આનંદ                      19/10/2016   ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ. 

કુશળતા

​કામ કરવાની કુશળતા એ

કામ માં સફળતા ને પૂર્ણતા. 

કામ સરળ બને ને કમ સમયમાં 

થાય ને ઉત્પાદન વધારે કુશળતા. 
એકાગ્રતાથી, સાવધાનીથી 

રાજી ખુશીથી, સતર્કતાથી, 

નિષ્ઠા ને જુદી પ્રધ્ધતિથી કામ 

કરવામાં કેળવાય કુશળતા. 
કોઇ પણ કાર્ય વારં વાર 

કરવાથી ચોક્કસાઇ ને

કુશળતા આવે અગર

કામ કરવામાં બદલાવ

લાવીને કરવામાં આવે તો . 
કુશળ કારીગર સારું કામ

સારું વળતર મળે. 

કામ ને કુશળતાથી કરો

કુશળતાથી વિકાસની કેડી. 

વ્યવહારમાં અને જીવન

જીવવામાં કુશળતા જરૂરી છે. 
 વિનોદ આનંદ                        05/07/2016

ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ. 

પ્રતિકૂળતા

પ્રતિકૂળતા એટલે ન ગમતું,
અનઇચ્છિત, નાપસંદ વસ્તુ,
વ્યક્તિ યા વાતાવરણ,
બને છે દુ:ખનું કારણ ને કરે છે
દુ:ખી, હતાસ ને નિરાશ.

પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ નો ડર
સહન નહી કરવાની શક્તિ
વ્યાકુળતા ને ગભરાહટ બને છે,
ચિંતા, તનાવનું કારણ ને
મળે છે નિષ્ફળતા ને બને છે
વિકાસમાં અવરોધ.

પ્રતિકૂળતાનો સ્વીકાર,
સહન  કરવાની શક્તિ,
સામનો કરવાની ક્ષમતા,
મન પર સંયમ ને સમજણ
પ્રતિકૂળ ને અનુકૂળ બનાવીએ
તો બને છે જીવન સુખ શાંતિનું ધામ.

પ્રતિકૂળતા પ્રગતિનો પંથ
જીવન ને ઘડવાનો અવસર,
પરીક્ષા,ચેલેન્જ ને પ્રયાસ
જીવનમાં સફળ થવાનો.
ને મહાન બનવાનો અવસર

પ્રતિકૂળતા માનવીનો સાચો સગો .
અનૂકુળ માનવીનો છૂપો દુશ્મન.
પ્રતિકૂળતા થી ગભરાઓ નહી
ને અનુકૂળતાને વશ ન થાઓ.

વિનોદ આનંદ                     26/05/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.