1761 અભિગમ કે વલણ

અભિગમ કે વલણ થી સ્વભાવ,
આદતો,કર્મોથી વ્યક્તિત્વ બને છે.
સકારાત્મક અભિગમ કે વલણથી
જીવન સરળ,સરસ,સહજ,સુંદર બને.
હું સારો તો બધા સારા, કોઇ ખરાબ
નથી પણ જુદા છે.
આપણા પ્રમાણે કાંઈ ન થાયને
જે થાય એ સહર્ષ સ્વીકાર કરો.
કોઇને બદલવાની જરૂર નથી
જરૂર જે આપણે બદલવાની.
કોઇની ભૂલો કે ખામીઓ નહિ,
પોતાની ભૂલો કે ખામીઓ જુઓ.
માફી આપવનો અભિગમ અને
માફી માગવાનો અભિગમ કેળવો.
નાની નાની બાબતો માં મન ખાટું
કરવાની જરૂર નથી, સંબંધોને
સાચવવાના ને જાળવવાના છે.
તમારો અભિગમ કે વલણ વસ્તુ,
વ્યક્તિ ને પરિસ્થિતિ પ્રત્યે સરવો
અભિગમ કે વલણ કેળવવો.
હાર્વડ યુનીવર્સીટીના સર્વે છે કે
જીવનમાં સફળતા 20 % ભણતર
અને 80 % અભિગમથી મળે છે.
અભિગમ કે વલણ એજ સફળતા.
વિનોદ આનંદ 18/10/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1648 જીવન એક મદિરાલય

જીવન એક મદિરાલય
મળે વિવિધ મદિરા જેમાં
કોઈ નસીલી કે ઝેહરીલી
કલ્યાણકારી ને મોક્ષદાઈ.
ચઢે જો મદિરા દૌલતની
તો બનાવી દે પાગલ .
ચઢે જો મદિરા સત્તાની
તો બનાવી દે શૈતાન .
ચઢે જો મદિરા કીર્તિની
તો બનાવીદે ખુદા.
ચઢે જો મદિરા અહંકારની
તો બનાવી દે નર્ક.
ચઢે જો મદિરા લોભની
તો બનાવી દે સ્વાર્થી.
ચઢે જો મદિરા મોહની
તો બનાવી દે અંધ.
ચઢે જો મદિરા પ્રેમની
તો બનાવી દે માનવ.
ચઢે જો મદિરા ભક્તિની
તો બનાવી દે ભક્ત.
હર કોઈ પીએ મદિરા,
કોઇ પીએ નસીલી, તો
કોઈ પીએ ઝહેરીલી, તો
કોઈ પીએ મોક્ષદાઈ કે
કલ્યાણકારી મદિરા.
પીઓ મદિરા પ્રેમ અને
ભક્તિની તો થાય જીવન
સફળ સાર્થક ને સમૃધ્ધ.
વિનોદ આનંદ 30/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1600 તો વાણી બને…

વાણીમાં વીણાના સૂર,
તો વાણી બને સૂરીલી.
વાણીમાં કોયલની મીઠાસ,
તો વાણી બને મધુર.
વાણીમાં ફુલોની કોમલતા,
તો વાણી બને સંગીત.
વાણીમાં શબ્દોનો શ્રીંગાર,
તો વાણી બને અમૃત.
વાણીમાં જળની શીતલતા,
તો વાણી બને શાંત.
આવી વાણીમાં છે,
સમસ્યાનો ઉકેલ,પ્રેમ
અને સલાહ નો પ્રવાહ.
આવી વાણી બને સત્સંગ,
અને કેળવાય સદગુણ.
મીઠી, મધુર, શીતલ અને
અમૃતતુલ્ય વાણી જીવન
નો આધાર,સંબંધોનો રક્ષક.
વાણી પર સંયમ એટલે
સફળતા, સાર્થક, સમૃધ્ધ
ને સુખ શાંતિમય જીવન
બનાઓ વાણી ને સુંદર,
મધુર અને સૂરીલું ગીત.
વિનોદ આનંદ 17/05/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1553 સંયમ,સંતુલન,સમત્વ

સયંમ,સંતુલન,સમત્વનો
જીવનમાં અભાવ એટલે
વિવશ, બેસહારા, વિકલાંગ
અને દુઃખી, પરેશાન જીવન.
સયંમ,સંતુલન,સમત્વનો
ત્રિવેણી સંગમ બને જીવન
તીર્થ ને સુખીશાંતિનું ધામ.
સંયમ છે મનની બ્રેક,મનને
કાબૂમાં રાખવાની સાધના.
વિવેક બુધ્ધિ દ્વારા મનની
મનમાની પર લગામ.
મનને સારા કામ કરવાની
પ્રેરણા અને ખરાબ કામ
કારવા પર પ્રતિબંધ.
સારા કામ સુખશાંતિ માતા.
ખરાબ કામ સુખશાંતિની
ઓરમન માતા.
સમતુલન જીવનમાં એટલે
દરેક પરિસ્થિતિમાં સમતુલીત
રહીને વ્યવહાર કરવો..
સમસ્યાથી અસમતુલીત
થઈ સમાધાન નહિ મળે,
પહેલા સમતુલન બનાઓ
પછી શાંત મને વિચારો..
સમતુલન દરેક સમસ્યાનું
સમાધાનનું બીજ છે.
સમત્વ એટલે સુખ-દુખ ને
જય-પરાજય જેવા દ્વંદ્રો
પ્રતિ સરખો ભાવ ને પ્રતિકાર.
સુખમાં-જયમાં છકી ન જવું
ને અને હાર-દુ:ખમાં સમાઈ
ન જવું, બન્ને ના સ્વીકારથી
ખુસ રહેવું એ સમત્વ. સયંમ,સંતુલન,સમત્વનો
અભ્યાસ ને અમલ જીવનની
સફળતા ને સાર્થકતા છે.
વિનોદ આનંદ 01/04/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1540 વિટંબણા

જીવનમાં છે ઘણી વિટંબણા.
જેને પ્રેમ કરીએ છીએ એની
જોડે ઝઘડીએ છીએ અને
પોતાના સાથે પારકા જેવો
વ્યવહાર કરીએ છીએ
એજ છે વિટંબણા.
કુટુંબંના સંબંધો ઓછું અને
બીજા નવા જેવા કે મિત્ર
ઓફીસમાં સાથે કામ કરતાં
વ્યક્તિના સંબંધોને વધારે
અગત્યતા ને મહત્વત
આપીએ છીએ એ છે વિટંબણા.
જે બાબતમાં ‘ના’ કહેવાની
હોય ત્યાં ‘હા’ કહે છીએ અને
જ્યાં ‘ના’ કહેવાની હોય ત્યાં
‘હા’ કહીએ છીએ એ છે વિટંબણા.
જીવનમાં જે કરવાનું હોય તે
કરતા નથી, જે કરવાનું નથી
તે કરીએ છીએ એ છે વિટંબણા.
જ્યા ચૂપ રહેવાનું છે ત્યાં
બોલીએ છિએ અને જ્યાં
બોલવાનું હોય ત્યાંચૂપ રહી
છીએ એ જ છે વિટંબણા.
જ્યાં ગુસ્સો કરવાનો છે ત્યાં
શાંત રહીએ છીએ ને શાંત
રહેવાનું હોય ત્યાં ગુસ્સો કરી
એ છીએ એ જ છે વિટંબણા.
આ બધી વિટંબણાઓ નો
હલ આવે તો જીવન સફળ
સુખ શાંતિમાં પસાર થાય.
સહી સમયે સહી વાત કે
કામ કે વ્યવહાર કરતાં શીખો
તો વિટંબણા ન રહે, તો પછી
મુશ્કેલીઓ ને તકલીફ પણ
થઈ જાય ઓછી.
વિનોદ આનંદ 20/03/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1517 વ્યવહાર કુશલતા

જીવનમાં પરિવાર કે સમાજમાં
વાતચીત, ચર્ચા, સમસ્યા વખતે
કેવા પ્રકારનો વ્યવહાર કરવો
જે શુભ પરિણામ લાવે એ જ
વ્યવહાર કુશલતા.
વ્યવહાર કુશલ વ્યક્તિને સમાજ,
પરિવાર ને વ્યાપરમાં 100%
સફળતા મળશે. વ્યવહાર કુશલ
અનુભનો વિષય છે,અનુભવ થી
પ્રતિ દિન વ્યવહારમાં પરિવર્તન
લાવે તો તે વ્યવહાર કુશલ બને.
વ્યક્તિના વ્યવહારમાં શિસ્ત ને
વાણીમાં શાલીનતા એ વ્યક્તિ
વ્યવહાર કુશલ છે એમ કહેવાય.
જેનું મન શાંત, દિલ દયાળું અને
જીવન ભક્તિયુક્ત છે એ વ્યક્તિ
વ્યવહાર કુશળ થઇ શકે.
બીજાની પરિસ્થિતિ સમજે અને
તેની મદદ કરે, સત્સંગ કરે, માતા
પિતા ગુરુ સાથે સહનશીલ બને,
એ વ્યક્તિ વ્યવહાર કુશળ થઇ શકે.
હમેંશા ધીરજ રાખી શકે, નારીનું
સન્માન કરે ને સમજદાર હોય એ
વ્યક્તિ વ્યવહાર કુશળ થઇ શકે .
વ્યવહાર કુશળતા સફળતા ની
જનની અને પ્રતિષ્ઠાનો પિતા છે.
વિનોદ આનંદ 04/03/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1515 સંપૂર્ણ લક્ષ્ય શું છે ?

જીવન સફળ, સાર્થક અને
મહાન બનાવે સંપૂર્ણ લક્ષ્ય.
જીવન ટકાવી રાખે, પ્રેમપૂર્ણ,
આનંદસભર ને સંતોષકારક
બનાવે એજ સંપૂર્ણ લક્ષ્ય.
ફક્ત જીવન ટકાવી રાખે
એ આજીવીકાનું લક્ષ્ય,જે
જરૂરી ને સાધારણ લક્ષ્ય.
પણ સંપૂર્ણ લક્ષ્ય એટલે
આજીવન લક્ષ્ય જીવન
નિર્વાહ માટે ઉપરાંત
માનવ જીવનનો ઉદેશ્ય ને
હેતુ સાર્થક કરવાનું લક્ષ્ય છે
સંપૂર્ણ લક્ષ્ય, જે થાય સિધ્ધ
મનના પ્રશિક્ષણથી દ્વારા.
પ્રશિક્ષણથી સ્થિર મન ,
પ્રેમ મન, અમલ મન અને
અખંડ આજ્ઞાકારી મન બને
તો માનવ દેહનો ઉદ્દેશ ને
હેતુ થાય સાર્થક એજ છે
જીવનનું સંપૂર્ણ લક્ષ્ય.
પ્રશિક્ષણ દ્રારા મનમાંથી
અહંકારનું ઉંટ, લોભની
લોમડી, વાસનાનો વરુ,
તુલનાનો પોપટને અને
નફરતનો નાગ ભગાડો તો
સિધ્ધ થાય સંપૂર્ણ લક્ષ્ય .
વિનોદ આનંદ 02/03/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ