1725 બોધપાઠ

બોધપાઠ એક શિક્ષક
જિવન પાઠશાળામાં
પરિસ્થિતિ અને ઘટના
શીખવે એક બોધપાઠ .
પુસ્તકો,શાસ્ત્રો,અને ગરૂના
ઉપદેશો બોધપાઠનું સ્ત્રોત.
માતા પિતા, દાદા દાદી
બોધપાઠનો ભંડાર ને
જિવન ઘડવાનું સ્ત્રોત.
સુવિચાર, કહેવત ને સંદેશ
બોધપાઠનો છે સ્ત્રોત.
બોધપાઠથી વિવેક બુધ્ધિ,
જિવન સુધારે ને સઁવારે .
જિવનને સુખી, શાંત ને
સમૃધ્ધ બનાવે બોધપાઠ.
બોધપાઠ જીવનમાં થાય
પ્રગટ તો થાય કલ્યાણ.
યાદ રાખો કુછ બોધપાઠો.
* લોકોના દોષો ન જુઓ પણ
ગુણો જુઓ ને પ્રશંસા કરો.
* મિત્રો બનાઓ દુશ્મનો નહિ.
* પૈસાને નહિ પણ સંબંધો ને
મહત્વ આપતા શીખો.
* પોસાય એવો ખર્ચ કરશો.
* પડોશી કરતાં વધારે ઉંચા
દેખાવવાની કોશિશ ન કરો .
* અન્ય પાસેથી મળે તો બદલો
વાળવાનો પ્રયત્ન કરજો.
* મૈત્રીનું મૂલ્ય સમજો
* સંતાનોને પ્રેમ કરો..
* પ્રભુના ઉપકાર માની ખુદ
અને જિંદગીને પ્રેમ કરો
* ગુરૂ ને ઈશ્વરમાં શ્રધ્ધા ને
વિશ્ર્વાસ રાખો.
વિનોદ આનંદ 13/09/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ ‘

Advertisements

1317 કુસંગ કુટેવ કુભાવ કુવિચાર

કુસંગ કુટેવ કુભાવ ને કુવિચાર
બધા દુશ્મન જિવનમાં તમારા.
દુશ્મનો જોડે દોસ્તી ખતરનાક.
દુશ્મનોનો સાથ જિવન દરબાદ.
કુસંગ ખરાબ વ્યક્તિનો સહેવાર
કુસંસ્કારની કેળવણી ને સુસંસ્કાર
ની ચિતા ને ભવિષ્યમાં અંધારુ.
કુસંગ થી દૂર ને સુસંગથી સુધાર.
કુટેવો ,મુશ્કેલી તકલીફની જનની
કુટેવથી છૂટકારો ને સુટેવથી સુધાર.
ઇર્ષા,દ્વેષ,અદેખાઈ,ધૃણા-કુભાવો
તન ને રોગીષ્ટ મનને કરે અશુધ્ધ.
અંતમાં કુવિચાર કુકર્મનું બીજ.
સુવિચાર એ સુકર્મ નુ બીજ.
સુકર્મ સફળ જીવનનુ બીજ.
જીવનમાં કુસંગ કુટેવ કુભાવ ને
કુવિચારના બીજ ન વાવો નહી તો
જીવન જંગલ બને, નંદનવન નહી.
સુસંગ સુટેવ સુભાવ ને સુવિચારથી
બને જીવન નંદનવન. યાદ રાખો.
વિનોદ આનંદ 05/10/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

811 સુવિચાર

સુવિચાર છે રસાયણ, 

કરે જીવન સ્વસ્થ. 

સુવિચાર છે ગંગાજળ, 

કરે જીવન પવિત્ર. 

સુવિચાર છે ડીટરજન્ટ, 

કરે જીવન શુધ્ધ. 

સુવિચાર છે આભૂષણ, 

કરે જીવન સુશોભિત. 

સુવિચાર છે સદ્ ગુરૂ, 

બોધ આપે ગલી ગલી . 

સુવિચાર ની વર્ષા, 

વર્ષે ગલી ગલી. 

સુવિચાર ની સરિતા 

વહે ગલી ગલી. 

સુવિચાર ની સુગંધ  

પ્રસરે ગલી ગલી. 

સુવિચાર ની ફસલ, 

લહેરાએ ગલી ગલી. 

સુવિચાર ની દોલત, 

છલકાએ ગલી ગલી. 

દોલત સુવિચારની

ખર્ચ કરે ઘડી ઘડી

તો સજ્જનતા મહેંકે

ગલી ગલી. 

વિનોદ આનંદ                           16/06/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ